LỊCH CHIẾU KHÁN, Uncategorized

Lịch Visa chiếu khán định cư Mỹ tháng 2/2019 – Bảo lãnh Mỹ

Bảo lãnh Mỹ: Lịch visa hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ tháng 2/2019 Lịch visa định cư Mỹ áp dụng cho các diện: Visa F1: Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi Visa F2A: Thường trú nhân bảo lãnh vợ và con độc thân dưới 21 tuổi Visa F2B:… Continue reading Lịch Visa chiếu khán định cư Mỹ tháng 2/2019 – Bảo lãnh Mỹ

Advertisements
ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, CON QUỐC TỊCH BẢO LÃNH CHA MẸ, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized

Lịch visa chiếu khán tháng 01/2019 – Bảo lãnh định cư Mỹ

Tư vấn hồ sơ bảo lãnh Mỹ: Lịch visa định cư Mỹ tháng 12/2018, hay còn gọi là Lịch chiếu khán dành cho các hồ sơ bảo lãnh gia đình định cư Mỹ diện: anh chị em, ba mẹ bảo lãnh con, thường trú nhân bảo lãnh vợ và con ở Việt Nam. Ghi chú: Áp dụng… Continue reading Lịch visa chiếu khán tháng 01/2019 – Bảo lãnh định cư Mỹ

Lịch chiếu khán visa định cư Mỹ tháng 12/2018 - Tư vấn hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ
ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized

Lịch visa định cư Mỹ chiếu khán tháng 12/2018 – Bảo lãnh Mỹ – Gọi 0901 330 014!

Tư vấn hồ sơ bảo lãnh Mỹ: Lịch visa định cư Mỹ tháng 12/2018, hay còn gọi là Lịch chiếu khán dành cho các hồ sơ bảo lãnh gia đình định cư Mỹ diện: anh chị em, ba mẹ bảo lãnh con, thường trú nhân bảo lãnh vợ và con ở Việt Nam. Ghi chú: Áp dụng… Continue reading Lịch visa định cư Mỹ chiếu khán tháng 12/2018 – Bảo lãnh Mỹ – Gọi 0901 330 014!

ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized

Lịch visa chiếu khán tháng 11/2018 – Bảo lãnh định cư Mỹ

Định cư Mỹ: Lịch visa chiếu khán tháng 11/2018 dành cho các hồ sơ bảo lãnh Mỹ diện gia đình: ba mẹ bảo lãnh con, anh chị em, thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ tại NVC. Ghi chú: Áp dụng cho các diện hồ sơ bảo lãnh Mỹ: Visa F1: Người bảo lãnh… Continue reading Lịch visa chiếu khán tháng 11/2018 – Bảo lãnh định cư Mỹ

Lịch visa tháng 10/2018 - Bảo lãnh Mỹ
ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized, VISA VỢ CHỒNG, HÔN PHU THÊ

Lịch visa tháng 10/2018 – Bảo lãnh định cư Mỹ – Kết hôn – Gia đình

Bảo lãnh Mỹ: Lịch visa tháng 10/2018 dành cho hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ các diện: thường trú nhân thẻ xanh bảo lãnh vợ/chồng và con, ba mẹ bảo lãnh con và anh chị em bảo lãnh đi Mỹ. Ghi chú: Áp dụng cho các diện hồ sơ bảo lãnh Mỹ: Visa F1: Người bảo lãnh… Continue reading Lịch visa tháng 10/2018 – Bảo lãnh định cư Mỹ – Kết hôn – Gia đình

ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized

Định cư Mỹ: Lịch visa/chiếu khán tháng 8/2018

Bảo lãnh định cư Mỹ: Lịch visa (chiếu khán) tháng 8/2018 dành cho những hồ sơ bảo lãnh gia đình các diện: con cái, anh chị em, vợ chồng. Ghi chú: Áp dụng cho các diện hồ sơ bảo lãnh Mỹ: Visa F1: Người bảo lãnh là công dân mang quốc tịch Mỹ bảo lãnh… Continue reading Định cư Mỹ: Lịch visa/chiếu khán tháng 8/2018

ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, BẢO LÃNH ĐỒNG TÍNH MỸ, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized, VISA VỢ CHỒNG, HÔN PHU THÊ

Định cư Mỹ: Lịch visa tháng 7/2018

Bảo lãnh định cư Mỹ: Lịch visa tháng 7/2018. Thời gian chờ  hồ sơ bảo lãnh đoàn tụ gia đình đi Mỹ tại NVC. Ngày ưu tiên hồ sơ.     Kí hiệu: Ngày ưu tiên hồ sơ: Priority Date Lịch visa hay còn gọi là lịch chiếu khán, áp dụng cho các diện bảo lãnh định cư… Continue reading Định cư Mỹ: Lịch visa tháng 7/2018

ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized

ĐỊNH CƯ MỸ: LỊCH VISA CHIẾU KHÁN CÁC HỒ SƠ BẢO LÃNH ĐỊNH CƯ MỸ THÁNG 6/2018

Bảo Lãnh Định Cư Mỹ – Dịch vụ kinh nghiệm hồ sơ bảo lãnh thân nhân đi Mỹ: Lịch visa chiếu khán mới nhất tháng 6 năm 2018. Dành cho những hồ sơ định cư: Công dân Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi ( Diện visa F1), Công dân Mỹ bảo lãnh con có gia… Continue reading ĐỊNH CƯ MỸ: LỊCH VISA CHIẾU KHÁN CÁC HỒ SƠ BẢO LÃNH ĐỊNH CƯ MỸ THÁNG 6/2018

LỊCH CHIẾU KHÁN, Uncategorized

Lịch Visa Chiếu Khán Tháng 5/2018

Dịch vụ kinh nghiệm hồ sơ bảo lãnh thân nhân đi Mỹ: Lịch visa chiếu khán mới nhất tháng 5 năm 2018 dành cho những hồ sơ định cư: công dân Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi ( Diện visa F1), bảo lãnh con có gia đình (diện visa F3), công dân Mỹ bảo… Continue reading Lịch Visa Chiếu Khán Tháng 5/2018

ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized

Định Cư Mỹ: Lịch Visa Chiếu Khán Tháng 5/2018

Bảo Lãnh Định Cư Mỹ – Dịch vụ kinh nghiệm hồ sơ bảo lãnh thân nhân đi Mỹ: Lịch visa chiếu khán mới nhất tháng 5 năm 2018 dành cho những hồ sơ định cư: công dân Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi ( Diện visa F1), bảo lãnh con có gia đình (diện visa… Continue reading Định Cư Mỹ: Lịch Visa Chiếu Khán Tháng 5/2018