Lịch chiếu khán visa định cư Mỹ tháng 12/2018 - Tư vấn hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ
ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized

Lịch visa định cư Mỹ chiếu khán tháng 12/2018 – Bảo lãnh Mỹ – Gọi 0901 330 014!

Tư vấn hồ sơ bảo lãnh Mỹ: Lịch visa định cư Mỹ tháng 12/2018, hay còn gọi là Lịch chiếu khán dành cho các hồ sơ bảo lãnh gia đình định cư Mỹ diện: anh chị em, ba mẹ bảo lãnh con, thường trú nhân bảo lãnh vợ và con ở Việt Nam. Ghi chú: Áp dụng… Continue reading Lịch visa định cư Mỹ chiếu khán tháng 12/2018 – Bảo lãnh Mỹ – Gọi 0901 330 014!

Advertisements
ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized

Lịch visa chiếu khán tháng 11/2018 – Bảo lãnh định cư Mỹ

Định cư Mỹ: Lịch visa chiếu khán tháng 11/2018 dành cho các hồ sơ bảo lãnh Mỹ diện gia đình: ba mẹ bảo lãnh con, anh chị em, thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ tại NVC. Ghi chú: Áp dụng cho các diện hồ sơ bảo lãnh Mỹ: Visa F1: Người bảo lãnh… Continue reading Lịch visa chiếu khán tháng 11/2018 – Bảo lãnh định cư Mỹ

Lịch visa tháng 10/2018 - Bảo lãnh Mỹ
ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized, VISA VỢ CHỒNG, HÔN PHU THÊ

Lịch visa tháng 10/2018 – Bảo lãnh định cư Mỹ – Kết hôn – Gia đình

Bảo lãnh Mỹ: Lịch visa tháng 10/2018 dành cho hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ các diện: thường trú nhân thẻ xanh bảo lãnh vợ/chồng và con, ba mẹ bảo lãnh con và anh chị em bảo lãnh đi Mỹ. Ghi chú: Áp dụng cho các diện hồ sơ bảo lãnh Mỹ: Visa F1: Người bảo lãnh… Continue reading Lịch visa tháng 10/2018 – Bảo lãnh định cư Mỹ – Kết hôn – Gia đình

ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized

Định cư Mỹ: Lịch visa/chiếu khán tháng 8/2018

Bảo lãnh định cư Mỹ: Lịch visa (chiếu khán) tháng 8/2018 dành cho những hồ sơ bảo lãnh gia đình các diện: con cái, anh chị em, vợ chồng. Ghi chú: Áp dụng cho các diện hồ sơ bảo lãnh Mỹ: Visa F1: Người bảo lãnh là công dân mang quốc tịch Mỹ bảo lãnh… Continue reading Định cư Mỹ: Lịch visa/chiếu khán tháng 8/2018

ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, BẢO LÃNH ĐỒNG TÍNH MỸ, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized, VISA VỢ CHỒNG, HÔN PHU THÊ

Định cư Mỹ: Lịch visa tháng 7/2018

Bảo lãnh định cư Mỹ: Lịch visa tháng 7/2018. Thời gian chờ  hồ sơ bảo lãnh đoàn tụ gia đình đi Mỹ tại NVC. Ngày ưu tiên hồ sơ.     Kí hiệu: Ngày ưu tiên hồ sơ: Priority Date Lịch visa hay còn gọi là lịch chiếu khán, áp dụng cho các diện bảo lãnh định cư… Continue reading Định cư Mỹ: Lịch visa tháng 7/2018

ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized

ĐỊNH CƯ MỸ: LỊCH VISA CHIẾU KHÁN CÁC HỒ SƠ BẢO LÃNH ĐỊNH CƯ MỸ THÁNG 6/2018

Bảo Lãnh Định Cư Mỹ – Dịch vụ kinh nghiệm hồ sơ bảo lãnh thân nhân đi Mỹ: Lịch visa chiếu khán mới nhất tháng 6 năm 2018. Dành cho những hồ sơ định cư: Công dân Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi ( Diện visa F1), Công dân Mỹ bảo lãnh con có gia… Continue reading ĐỊNH CƯ MỸ: LỊCH VISA CHIẾU KHÁN CÁC HỒ SƠ BẢO LÃNH ĐỊNH CƯ MỸ THÁNG 6/2018

LỊCH CHIẾU KHÁN, Uncategorized

Lịch Visa Chiếu Khán Tháng 5/2018

Dịch vụ kinh nghiệm hồ sơ bảo lãnh thân nhân đi Mỹ: Lịch visa chiếu khán mới nhất tháng 5 năm 2018 dành cho những hồ sơ định cư: công dân Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi ( Diện visa F1), bảo lãnh con có gia đình (diện visa F3), công dân Mỹ bảo… Continue reading Lịch Visa Chiếu Khán Tháng 5/2018

ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized

Định Cư Mỹ: Lịch Visa Chiếu Khán Tháng 5/2018

Bảo Lãnh Định Cư Mỹ – Dịch vụ kinh nghiệm hồ sơ bảo lãnh thân nhân đi Mỹ: Lịch visa chiếu khán mới nhất tháng 5 năm 2018 dành cho những hồ sơ định cư: công dân Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi ( Diện visa F1), bảo lãnh con có gia đình (diện visa… Continue reading Định Cư Mỹ: Lịch Visa Chiếu Khán Tháng 5/2018

ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized

LỊCH VISA (CHIẾU KHÁN) THÁNG 04/2018

Top Ten Định cư Mỹ – Dịch vụ kinh nghiệm hồ sơ bảo lãnh thân nhân đi Mỹ: Lịch visa (chiếu khán) mới nhất tháng 4 năm 2018 dành cho những hồ sơ định cư: công dân Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi ( Diện visa F1), bảo lãnh con có gia đình (diện… Continue reading LỊCH VISA (CHIẾU KHÁN) THÁNG 04/2018

LỊCH CHIẾU KHÁN, Uncategorized

LỊCH VISA (CHIẾU KHÁN) THÁNG 03/2018

Top Ten Định cư Mỹ – Chuyên hồ sơ bảo lãnh visa vợ chồng Mỹ: Lịch visa (chiếu khán) mới nhất tháng 1 năm 2018 dành cho những hồ sơ định cư: công dân Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi ( Diện visa F1), bảo lãnh con có gia đình (diện visa F3), công… Continue reading LỊCH VISA (CHIẾU KHÁN) THÁNG 03/2018