ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized

Lịch visa tháng 1/2020 mới nhất – Bảo lãnh định cư Mỹ

Lịch visa tháng 1/2020 và Lịch mở hồ sơ tại NVC áp dụng cho các hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ đoàn tụ gia đình. Lịch visa tháng 1/2020: Diện F1: 15/07/2013 – Tăng 8 tuần Diện F2A: Hiện tại Diện F2B: 08/08/2014 – Không tăng Diện F3: 15/11/2007 – Tăng 1 tuần Diện F4: 01/02/2007… Continue reading Lịch visa tháng 1/2020 mới nhất – Bảo lãnh định cư Mỹ

ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized

Lịch visa định cư Mỹ tháng 6/2019 – Top Ten Immigration

Bảo lãnh định cư Mỹ: Lịch visa ( hay còn gọi lịch chiếu khán) tháng 6/2019 dành cho các hồ sơ bảo lãnh gia đình đi Mỹ Lịch visa định cư Mỹ áp dụng cho các diện: Visa F1: Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi Visa F2A: Thường trú… Continue reading Lịch visa định cư Mỹ tháng 6/2019 – Top Ten Immigration

ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized

Lịch Visa định cư Mỹ tháng 3/2019 – Bảo lãnh Mỹ

Định cư Mỹ: Lịch visa chiếu khán tháng 3/2019 - Top Ten Immigration Lịch visa định cư Mỹ áp dụng cho các diện: Visa F1: Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi Visa F2A: Thường trú nhân bảo lãnh vợ và con độc thân dưới 21 tuổi Visa F2B: Thường… Continue reading Lịch Visa định cư Mỹ tháng 3/2019 – Bảo lãnh Mỹ

LỊCH CHIẾU KHÁN, Uncategorized

Lịch Visa chiếu khán định cư Mỹ tháng 2/2019 – Bảo lãnh Mỹ

Bảo lãnh Mỹ: Lịch visa hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ tháng 2/2019 Lịch visa định cư Mỹ áp dụng cho các diện: Visa F1: Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi Visa F2A: Thường trú nhân bảo lãnh vợ và con độc thân dưới 21 tuổi Visa F2B:… Continue reading Lịch Visa chiếu khán định cư Mỹ tháng 2/2019 – Bảo lãnh Mỹ

ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, CON QUỐC TỊCH BẢO LÃNH CHA MẸ, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized

Lịch visa chiếu khán tháng 01/2019 – Bảo lãnh định cư Mỹ

Tư vấn hồ sơ bảo lãnh Mỹ: Lịch visa định cư Mỹ tháng 12/2018, hay còn gọi là Lịch chiếu khán dành cho các hồ sơ bảo lãnh gia đình định cư Mỹ diện: anh chị em, ba mẹ bảo lãnh con, thường trú nhân bảo lãnh vợ và con ở Việt Nam. Ghi chú: Áp dụng… Continue reading Lịch visa chiếu khán tháng 01/2019 – Bảo lãnh định cư Mỹ

Lịch chiếu khán visa định cư Mỹ tháng 12/2018 - Tư vấn hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ
ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized

Lịch visa định cư Mỹ chiếu khán tháng 12/2018 – Bảo lãnh Mỹ – Gọi 0901 330 014!

Tư vấn hồ sơ bảo lãnh Mỹ: Lịch visa định cư Mỹ tháng 12/2018, hay còn gọi là Lịch chiếu khán dành cho các hồ sơ bảo lãnh gia đình định cư Mỹ diện: anh chị em, ba mẹ bảo lãnh con, thường trú nhân bảo lãnh vợ và con ở Việt Nam. Ghi chú: Áp dụng… Continue reading Lịch visa định cư Mỹ chiếu khán tháng 12/2018 – Bảo lãnh Mỹ – Gọi 0901 330 014!

ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized

Lịch visa chiếu khán tháng 11/2018 – Bảo lãnh định cư Mỹ

Định cư Mỹ: Lịch visa chiếu khán tháng 11/2018 dành cho các hồ sơ bảo lãnh Mỹ diện gia đình: ba mẹ bảo lãnh con, anh chị em, thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ tại NVC. Ghi chú: Áp dụng cho các diện hồ sơ bảo lãnh Mỹ: Visa F1: Người bảo lãnh… Continue reading Lịch visa chiếu khán tháng 11/2018 – Bảo lãnh định cư Mỹ

Lịch visa tháng 10/2018 - Bảo lãnh Mỹ
ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized, VISA VỢ CHỒNG, HÔN PHU THÊ

Lịch visa tháng 10/2018 – Bảo lãnh định cư Mỹ – Kết hôn – Gia đình

Bảo lãnh Mỹ: Lịch visa tháng 10/2018 dành cho hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ các diện: thường trú nhân thẻ xanh bảo lãnh vợ/chồng và con, ba mẹ bảo lãnh con và anh chị em bảo lãnh đi Mỹ. Ghi chú: Áp dụng cho các diện hồ sơ bảo lãnh Mỹ: Visa F1: Người bảo lãnh… Continue reading Lịch visa tháng 10/2018 – Bảo lãnh định cư Mỹ – Kết hôn – Gia đình

ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized

Định cư Mỹ: Lịch visa/chiếu khán tháng 8/2018

Bảo lãnh định cư Mỹ: Lịch visa (chiếu khán) tháng 8/2018 dành cho những hồ sơ bảo lãnh gia đình các diện: con cái, anh chị em, vợ chồng. Ghi chú: Áp dụng cho các diện hồ sơ bảo lãnh Mỹ: Visa F1: Người bảo lãnh là công dân mang quốc tịch Mỹ bảo lãnh… Continue reading Định cư Mỹ: Lịch visa/chiếu khán tháng 8/2018

ANH CHỊ EM F4, BA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI, BẢO LÃNH ĐỒNG TÍNH MỸ, LỊCH CHIẾU KHÁN, THƯỜNG TRÚ NHÂN BẢO LÃNH VỢ, CON_F2A, F2B, Uncategorized, VISA VỢ CHỒNG, HÔN PHU THÊ

Định cư Mỹ: Lịch visa tháng 7/2018

Bảo lãnh định cư Mỹ: Lịch visa tháng 7/2018. Thời gian chờ  hồ sơ bảo lãnh đoàn tụ gia đình đi Mỹ tại NVC. Ngày ưu tiên hồ sơ.     Kí hiệu: Ngày ưu tiên hồ sơ: Priority Date Lịch visa hay còn gọi là lịch chiếu khán, áp dụng cho các diện bảo lãnh định cư… Continue reading Định cư Mỹ: Lịch visa tháng 7/2018